วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กลอนรัก


รักแสนรักแต่ทึกทักรักไม่ได้แอบซ่อนไว้เก็บในจัยไม่ให้เห็นรักมากมายรักไม่คลายเช้าบ่ายเย็นสุดท้ายเป็น เช่นเพียงแนบ ... แอบรักเธอ

งานวันนี้

งานวันนี้ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ แต่พรุ่งนี้จะสอบนี่สิ แสด -*- งานเขร้า